Στη συμβολή των οδών Συγγρού 97 και Λαγουμιτζή σε οικόπεδο του Ο.Τ. 47133 έκτασης 4700μ2 περίπου κατασκευάστηκαν 2 σύγχρονα βιοκλιματικά συγκροτήματα γραφείων υψηλών προδιαγραφών, -σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης του προγράμματος Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), σε βαθμίδα Gold- 8 ορόφων το καθένα, συνολικής επιφάνειας 15.600μ2. Το τελικό βάθος εκσκαφής ήταν στα 17,0μ. Το έργο ανήκει στην Prodea Investments (πρώην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ), σε συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand Real Estate.

Πρόβλημα στην αντιστήριξη των πλευρών της εκσκαφής αποτέλεσε η γειτνίαση της από την πλευρά της Λεωφόρου Συγγρού όμορης πολυκατοικίας με δύο υπόγεια, από την νότια πλευρά με το κτήριο της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ από τις πλευρές της Λαγουμιτζή και της Ευρυδάμαντος πρόβλημα δημιούργησε η ύπαρξη κάτω διαβάσεων οδών ειδικά στην κατασκευή των προεντεταμένων αγκυρώσεων (διατρήσεις με σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους με χρήση αζιμουθίου και κατακόρυφων γωνιών).

Η αντιστήριξη των πλευρών έγινε με κατασκευή 3.200μ φρεατοπασσάλων Φ800, κατασκευή προεντεταμένων αγκυρίων 9.500μ με 4, 5 και 6 τένοντες και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, συνολικού προϋπολογισμού 450.000€.