ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, τον μηχανολογικό της εξοπλισμό και την εμπειρία σε τεχνικά έργα, η εταιρεία «SOLGRO ΕΠΕ» σήμερα είναι μια σύγχρονη κατασκευαστική εταιρεία.

Μετά από επτά χρόνια παρουσίας στην κατασκευαστική αγορά και λόγω της τεχνογνωσίας της καθώς και τις πρωτοποριακές μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζει, συγκαταλέγεται στις πιο αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.

H εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 ως «GBE CONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και μετονομάσθηκε σε «SOLGRO GROUND ENGINEERING SOLUTIONS ΕΠΕ»το 2016.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε πλήρης αναδιοργάνωση, δημιουργήθηκαν ειδικά τμήματα με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των Γεωτεχνικών Εργασιών, όπως θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, βελτίωση εδαφών, jet grouting, υποθεμελιώσεις καθώς και σε υπόγεια έργα και έργα pipe jacking.

Η τεχνογνωσία των ανθρώπων της και ο άρτιος εξοπλισμός της είναι εγγυήσεις αποτελεσματικότητας και σωστού κόστους, ακόμα και για τα πιο απαιτητικά έργα.

Σταθερή στη φιλοσοφία της δημιουργίας συνεργασιών με μεγάλες Ελληνικές και Ευρωπαικές Εταιρείες, η «SOLGRO ΕΠΕ» διευρύνει συνεχώς την τεχνογνωσία της και το υψηλής ποιότητας κατασκευαστικό της έργο.