ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ

Οι πρωτοποριακές μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζει η «SOLGRO ΕΠΕ» στον τομέα των υπόγειων έργων δίνουν άμεσες κι αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και στις πιο σύνθετες κατασκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται: σήραγγες (οδικές, σιδηροδρομικές, ερευνητικές), υπόγειοι σταθμοί (μετρό, χώροι στάθμευσης), υπόγειοι χώροι αποθήκευσης ή λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων, φρέατα (προσπέλασης, μεταφοράς, επικοινωνίας, αντλήσεων, κ.ά.).