ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στις τεχνικές κατασκευής λιμενικών έργων περιλαμβάνονται:

  • Μεταλλικοί, πρόχυτοι κι έγχυτοι πάσσαλοι Μεταλλικές και πρόχυτες πασσαλοσανίδες
  • Διαφράγματα
  • Αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι
  • Κατακόρυφα στραγγιστήρια
  • Χαλικοπάσσαλοι – Δονητική αντικατάσταση
  • Βαθιά δονητική συμπύκνωση
  • Δυναμική συμπύκνωση
  • Πλωτές προβλήτες – Πλωτοί κυματοθραύστες
  • Υποθεμελιώσεις υφιστάμενων λιμενικών έργων
  • Μαρίνες