ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΙΚΡΟΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ (PIPE JACKING)

Καινοτομική μέθοδος εκσκαφής μικροσηράγγων με υδραυλική προώθηση σωλήνων. Ιδανική για την κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων, αποβλήτων και φυσικού αερίου, καθώς και για την κατασκευή καλωδιοδρόμων. Οι τεχνικές εφαρμογής περιλαμβάνουν: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PIPE JACKING Προκατασκευασμένοι Σωλήνες:

  • Διάμετρος Φεσ. 900 / Φεξ. 1190mm
  • Διάμετρος Φεσ. 1000 / Φεξ. 1280mm
  • Διάμετρος Φεσ. 1200 / Φεξ. 1490mm
  • Διάμετρος Φεσ. 1400 / Φεξ. 1720mm
  • Διάμετρος Φεσ. 1800 / Φεξ. 2200mm
  • Διάμετρος Φεσ. 2500 / Φεξ. 3000mm

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

  • Διάμετρος μεταλλικού σωλήνα Φεξ. 200 / 400 / 600 / 800mm