ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο τομέας των γεωτεχνικών έργων, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων εργασιών, επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, το χρόνο, αλλά και το κόστος ολοκλήρωσης κάθε κατασκευής. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των γεωτεχνικών έργων, απαιτείται προηγμένη τεχνογνωσία, υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και, φυσικά, μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, ικανός να αντιμετωπίζει και τα πιο δύσκολα τεχνικά προβλήματα.