Μέθοδος διοχέτευσης ενέματος στο έδαφος, με σύστημα ακροφυσίων υψηλής πίεσης (500 bars), η οποία δημιουργεί, με ταυτόχρονη ανάμειξη, στήλες τσιμέντου – εδάφους, με βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά.

Ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται κυρίως οι εξής τεχνικές:

  • Απλό σύστημα (μόνο ένεμα – ανάμειξη)
  • Διπλό σύστημα (νερό & ένεμα – ανάμειξη κι αντικατάσταση)
  • Τριπλό σύστημα (νερό, αέρας & ένεμα – ανάμειξη κι αντικατάσταση)