Οι πρωτοποριακές μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζει η SOLGRO στον τομέα των υπόγειων έργων δίνουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και στις πιο σύνθετες κατασκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Διάνοιξη σήραγγας με υδραυλική προώθηση σωλήνας (pipe jacking)
  • Σήραγγες (οδικές, σιδηροδρομικές, ερευνητικές), υπόγειοι σταθμοί (μετρό, χώροι στάθμευσης)
  • Υπόγειοι χώροι αποθήκευσης
  • Λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων, φρέατα (προσπέλασης, μεταφοράς, επικοινωνίας, αντλήσεων, κ.ά.).