Η «SOLGRO» αντιμετωπίζει κάθε έργο επισκευής ή ανάδειξης ιστορικού μνημείου με το σεβασμό και την ευαισθησία που ορίζει η ιδιαιτερότητα του κάθε έργου.

Η εμπειρία της σε αυτό το αντικείμενο και τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε με επιτυχία αποδεικνύουν ότι έχει την τεχνογνωσία να εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις, σε κατασκευές που δοκιμάστηκαν στο χρόνο.

Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας μας και τα άρτια αποτελέσματα αποτελούν εγγύηση για κάθε μελλοντικό έργο.